Licencja na radio MMSI - dla VHF, AIS, radaru i EPIRB

W większości krajów posiadanie ważnej licencji MMSI/radiowej na łodzi jest obowiązkowe, dlatego zalecamy naszym właścicielom łodzi, aby ubiegali się o licencję MMSI/radiową podczas ubiegania się o rejestrację pod polską banderą. Licencja dopuszcza następujący sprzęt: radio UKF, radar, epirb, transponder i radar oraz przydziela numery potrzebne do prawidłowego działania. Dla naszych klientów możemy zapewnić polską licencję.

Polska licencja radiowa MMSI:

Do polskiej rejestracji potrzebne są następujące dokumenty

- kopia uprawnień radiooperatora, licencja radiooperatora musi być wydana przez instytucję rządową, inne certyfikaty lub certyfikaty przeszkolenia radiowego nie są akceptowane.
- lista urządzeń (marka i model). Można zarejestrować następujące urządzenia: radio vhf + opcjonalnie: radar, epirb, transponder i radar.
- deklaracja zgodności CE dla każdego urządzenia (możemy Ci w tym pomóc)
- kopia polskiego dowodu rejestracyjnego
- upoważnienie do zarejestrowania Cię (Udostępniamy ten formularz).

O polski numer MMSI można wystąpić dopiero po otrzymaniu oryginalnego polskiego dokumentu rejestracyjnego i zajmuje to około 12 tygodni. Urządzenia przenośne, takie jak przenośne radio VHF, nie mogą być rejestrowane w Polsce, ponieważ polskie władze nie wymagają licencji MMSI dla urządzeń przenośnych .

Polski MMSI/licencja radiowa kosztuje 149 EUR w połączeniu z rejestracją polskiej flagi lub 199 EUR, jeśli zamówisz ją samodzielnie.

 

Akceptowane są wszystkie międzynarodowe metody płatności